Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

Vakıf Katılım

AKFYE… Şirket Akfen Yenilenebilir Enerji'nin bağlı ortaklıkları (Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş., Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş., Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. ve Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.), vadesi 20 Aralık 2023 olan toplam 9.886.101 USD kredi ana para taksidi ödemesini tahakkuk eden dönem faizi ödemesi ile birlikte, 13 gün öncesinden, 7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu ödemeye ilaveten aynı tarihte işbu bağlı ortaklıklar dönem içinde yarattıkları nakit fazlasını kullanarak toplam 2.250.000 USD ek ana para ödemesini de gerçekleştirmişlerdir.                                   

Şirketin bağlı ortaklıkları tarafından 2023 yılı son çeyreğinde yapılmış olan toplam banka anapara borcu geri ödeme tutarı yukarıdaki ödeme ile birlikte 7 Aralık itibarıyla yaklaşık 30,6 milyon USD'ye ulaşmıştır. Böylece 30 Eylül 2023 itibarıyla 341 milyon USD seviyesinde olan Şirketimizin toplam konsolide nominal anapara banka borcu bakiyesi, planlanana uygun olarak, yaklaşık 310 milyon USD seviyesine düşmüştür.

CIMSA… SAHOL… Şirketin 23 Ekim 2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen, Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin %10,1 sermaye payını temsil eden 18.887.000 adet payın Şirketimizce 25.280.098 EUR bedelle ana ortaklık Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'den (Sabancı Holding) devir alınmasına ilişkin kapanış işlemleri 8 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu payların devri anılan tarih itibarıyla gerçekleşmiş ve devir bedeli ödenmiştir.

MNDRS… Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten;                                                  19,2 MW Aliağa Rüzgar Enerji Santralı, 22,5 MW Akça Rüzgar Enerji Santrali, 19,4 MW Baklacı Jeotermal Enerji Santrali ve 4 MW kurulu gücü olan Tosunlar 1 Jeotermal Enerji Santralimiz için 2024 yılı kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna YEKDEM başvurularımız yapılmıştır. Böylece 2024 yılında 65,1 MW kurulu gücümüz YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapabilecektir.

MHRGY… 05.12.2023 tarihli KAP açıklamasında yer alan;                                                                         Sermaye Artışına İlişkin Fon Kullanım Yeri Raporu'nda belirtilen kentsel dönüşüm projeleri geliştirilmesi kapsamında; tapuda İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2195 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17 parsel ve 2196 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel numaralarında kain ve kayıtlı olan toplamda 25 parsel ve 6324.45 m2 yüzölçümüne sahip arsa mahiyetindeki taşınmazların Arsa Sahipleri ile Şirketimiz arasında % 55'i arsa sahiplerinde % 45'i Şirketimizde olacak şekilde oransal dağılıma uygun kat karşılığı sözleşme ile paylaşılacak konut ve ticari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi geliştirilmesi kapsamında kat malikleri ile 08.12.2023 tarihinde noter huzurunda yapılan sözleşme ile; 2195 adanın %67,73'ü, 2196 adanın %87,22'si oranında imzalar tamamlanmış olup, diğer malikler ile görüşmeler devam etmektedir.

OYAKC… Ordu Yardımlaşma Kurumu ( OYAK ) tarafından Şirkete yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir:     Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanmış olup, bağlayıcı sözleşmeler imzalanmıştır. Resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlere ilişkin süreç başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) numaralı pay alımı tebliğinde belirtilen pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmeler izin süreçlerinin tamamlanmasına müteakip kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kaynak A1 Capital

  Hibya Haber Ajansı